Een leven zonder hoop

In een klein dorpje in Venezuela, een land dat een diepe financiële crisis meemaakt waar met name de armen onder lijden, woont Amanda. Religie is in haar woonplaats veelal een mix van achterdocht en cultuur en mensen vinden er weinig hoop in. Zonder hulp van mensen zoals u, kan een groot deel van de inwoners van Venezuela niet beschikken over een eigen Bijbel. En in hun wanhoop zoeken mensen, zoals Amanda, antwoorden en hulp bij geesten. ‘Op zoek naar antwoorden en om onze problemen op te lossen’, vertelt ze.

‘Jezus Christus kwam in mijn leven toen ik Hem het hardst nodig had. Er was kanker bij me geconstateerd.’ Amanda begint met chemotherapie en gaat Bijbelstudies bezoeken. ‘Ik was zwak door de behandelingen en huilde veel, maar tijdens de Bijbelstudies leerde ik Jezus kennen en Hij gaf me rust en vrede.’

Mijn Redder

‘Jullie hebben me geholpen om Gods Woord te leren kennen toen ik het het meest nodig had. God heeft mijn manier van leven en denken en omgang met anderen veranderd. Hij heeft me geleerd dingen anders te bekijken en anders te handelen.’