God bouwt de kerk

Ongeveer twee jaar geleden richtte een gepassioneerde gelovige, Ajalria, zich op Similguda. Hij volgde de Church Planter Training en deze gemeentestichter wist zeker dat hij zich moest richten op een plek waar nog geen kerk was. ‘Ik bad tot God en Hij leidde me naar deze plek om hier een gemeente te mogen stichten.’

Samen met zijn gezin trok hij naar het dorpje en begon met Project Philip Bijbelstudies. Er kwamen mensen tot geloof en het Bijbelstudiegroepje groeide. Al snel konden ze een kerk bouwen voor vijftig mensen. ‘Mensen om ons heen klaagden dat we in dit gebied een kerk bouwden. Ze vroegen ons te stoppen. We vertelden hen dat we vrede kwamen brengen en dat we geloofden dat God de kerk bouwde.’

Vervolging en geloof

‘We danken de Heere God voor Zijn bescherming’, zegt Ajalria. ‘Toen we klaar waren kwamen er mensen uit het dorp om te kijken en inmiddels zijn het vaste bezoekers geworden.’ Elke zondag komen gelovigen samen om God te aanbidden, Zijn Woord te bestuderen en te bidden. Ze hebben de hoop om in de nabije omgeving nog een gemeente te mogen stichten.

‘Mensen uit de kerk sporen anderen in het dorp aan om zich te bekeren. Sommige mensen uit de gemeenschap en lokale vooraanstaande personen oefenen druk uit tegen de kerk. Van verbale waarschuwingen tot dreigementen dat mensen gevaar lopen of dat ze ons gebouw willen slopen. Ze zeggen zelfs dat ik gevaar loop en gewond kan raken.’ Maar Ajalria blijft vastberaden, ‘Ik dank God dat ze me alleen maar honen, en ik dank God dat mensen op Jezus Christus blijven vertrouwen ondanks de weerstand.’