Leven in het licht

‘Wist je dat maar een paar mensen in deze omgeving elektriciteit hebben?’ vraagt Ndava. ‘Ik leefde vroeger in duisternis, maar leef nu in het licht. En ik ga nooit meer terug naar die duisternis. Ik breng dat Licht nu ook naar anderen. En voor dit licht heeft niemand elektriciteit nodig.’

‘Mijn ouders en de rest van de familie geloofde niet in God. Integendeel, we leefden volgens de traditionele gebruiken van voorouder verering en vertrouwden op toverdokters om te helpen als we ziek of bang waren. En dat geldt eigenlijk voor iedereen hier in Xai-Xai, behalve de christenen.’

‘Alles veranderde toen ik mee ging doen aan Bijbelstudies via Project Philip. In 2000 was er een overstroming en moest iedereen schuilen in een opvangcentrum in de buurt. God stuurde een Philip om daar Bijbelstudies te geven. Toen hoorde ik over Jezus en nam Hem aan als mijn Heere en Heiland.’

Een nieuwe baan

‘Nadat ik Jezus had aangenomen in mijn leven, werd ik een ander persoon’,  zegt Ndava. ‘Ik begon anderen te vertellen over mijn nieuwe leven. Ik vertelde mijn familie dat Jezus Christus Heere en Heiland is en dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is.’

Nvada is begonnen met de training om opgeleid te worden tot een Philip. ‘Ik ben begonnen met de training omdat ik wilde leren hoe ik mensen kan bereiken met Gods Woord. Eigenlijk is dit mijn nieuwe baan geworden, want al het andere is minder belangrijk.’