Nieuwe directeur Bible League Nederland

Op 1 juni 2017 treedt Rick van Heusden (31) aan als directeur van Bible League Nederland. Daarmee volgt hij Hans ten Klooster op die de overstap maakt naar het Kerkelijk Bureau Hersteld Hervormde Kerk. Ten Klooster was sinds 1 juni 2014 parttime directeur van Bible League. De afgelopen jaren was Van Heusden onderdeel van het management team van Bible League en maakt nu de stap naar de functie van directeur.

‘Ik ben blij en dankbaar dat ik een bijdrage heb mogen leveren aan het werk van Bible League, waarin we zoveel mogelijk mensen willen bereiken zodat zij Gods Woord leren lezen en begrijpen. Ik draag het spreekwoordelijke stokje over aan Rick van Heusden en blijf warme gevoelens houden voor de missie.’, aldus afscheid nemend directeur Hans ten Klooster.  

Voorzitter Floris van den Dool: ‘We zijn als bestuur zeer tevreden over de weg die onder Hans ten Klooster is ingeslagen en betreuren dat hij vertrekt, maar we feliciteren hem met zijn benoeming en wensen hem Gods zegen op zijn werk binnen de Hersteld Hervormde Kerk. We willen vasthouden aan de huidige koers en hebben gekozen voor Van Heusden als directeur omdat hij de afgelopen jaren medeverantwoordelijk was voor het gevoerde beleid.’

Van Heusden zegt tot slot: ‘Ik ben zeer dankbaar voor deze kans. Het is een voorrecht een bijdrage te mogen leveren aan de geweldige missie van Bible League. Boven alles heeft de wereld Gods Woord nodig en er zijn zoveel mensen die nog niet bereikt zijn. Bij Bible League kunnen we geen mensen tot geloof brengen, dat doet God Zelf door Zijn Woord en Geest. Maar we kunnen wel ons best doen om zoveel mogelijk mensen te bereiken met Gods Woord en het ook uit te leggen, zodat mensen Gods Woord leren lezen en begrijpen.’