Nog nooit over Jezus gehoord

In het dorp van Gagaraju is nog nooit iemand geweest om over Jezus te vertellen. De vreemde bezoeker blijft terugkomen en Gagaraju gaat in op de uitnodiging om samen in het Woord van God te lezen. Dit groeit uit tot een Bijbelstudiegroepje en Gagaraju en zijn gezin komen tot geloof. Inmiddels is er een kerk in het dorpje ontstaan met 20 leden.

De vreemde bezoeker blijkt een Church Planter te zijn. Iemand die naar dorpen en gebieden trekt waar geen kerk is en mensen in veel gevallen het Evangelie niet kennen. Bible League traint en faciliteert deze gemeentestichters, zodat zij mensen kunnen bereiken met Gods Woord.

Gagaraju woont in één van de vele dorpjes in India waar niemand van Jezus Christus gehoord heeft. Waar mensen Gods Woord niet kennen. Helpt u mee hier verandering in te brengen?