Op zoek naar hoop in Colombia

Door overbevolking in Bogota trekken mensen die in armoede leven richting de steile hellingen van het Andes gebergte om daar in kleine, arme gemeenschappen een bestaan op te bouwen. Elke dag is een gevecht om rond te komen. Mensen leven in gevaarlijke straatjes, open riolen, afgetapte elektra, een tekort aan schoon water en extreme armoede. Maar dit is wat er gebeurt als zij worden bereikt met Gods Woord.

Leven in het paradijs

Na Syrië heeft Colombia de meeste interne ontheemden ter wereld. Mensen die binnen hun eigen land gevlucht zijn voor druggerelateerd geweld, burgeroorlog, natuurrampen en economische problemen. Mensen trekken richting Bogota om daar een bestaan op te bouwen. ‘Ik wilde dat mijn kinderen een kans kregen op een beter bestaan,’ zegt Saida, moeder van zes kinderen. Samen met haar man en kinderen vluchtte ze een aantal jaren geleden naar Bogota, waar ze nu van ongeveer $ 3 per dag moeten leven in een sloppenwijk die ‘het Paradijs’ heet.

Saida woont in een houten huisje van 4 meter bij 2 meter dat op kleine paaltjes staat om het boven een gat dat als open riool dient te houden. Buiten is een klein ‘keukentje’; een tafel met daarop een pan en een paar aardappelen. De enige hoop die Saida heeft, heeft ze gekregen door Gods Woord dat verspreid wordt in de wijk door Project Philip gericht op kinderen. Yimmy trekt elke dag de wijk in om kinderen over Jezus Christus te vertellen en hen te helpen Gods Woord te lezen en begrijpen. Via de kinderbijbel leren zij meer over God en kunnen hun ouders vertellen wat ze geleerd hebben.

Alles kwijt

‘Om deze families te bereiken hebben we elke vrijdag en zondag kerkdiensten. We houden het kort, zodat mensen weer verder kunnen met hun huishouden en proberen om rond te komen. Anders komen ze helemaal niet,’ vertelt Yimmy. ‘Wanneer kinderen en volwassenen Gods Woord leren begrijpen verandert hun leven en ontdekken ze voor het eerst in hun leven dat er hoop is.’

Yimmy zet zich, mede gedreven door zijn eigen ervaringen,  in voor mensen in deze wijk. ‘Niet lang geleden ben ik alles in mijn leven kwijtgeraakt. Ik geloofde niet in God, maar Hij heeft me veranderd. Gods Woord heeft mijn leven veranderen en ik weet wat het met mij heeft gedaan. Daarom probeer ik iedereen in ‘het Paradijs’ te bereiken, zodat ook zij Gods Woord leren lezen en begrijpen en ook hun leven zal veranderen.’