Disclaimer

Deze website en de inhoud daarvan is met de grootst mogelijke en integere zorg samengesteld. Bible League Nederland stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook. Evenmin is Bible League Nederland aansprakelijk voor schade – in welke vorm dan ook – die volgens de bezoeker van deze website zou voortkomen uit, of op enige wijze ogenschijnlijk verband zou kunnen houden met, het bezoeken van deze website. Dit geldt ook voor de op deze site opgenomen hyperlinks die verwijzen naar andere websites.