Gemeentestichter Training in Albanië

Het doel van het werk van Bible League is dat mensen Jezus Christus leren kennen door het Woord van God. Dat ze tot geloof komen, een persoonlijke relatie met Jezus krijgen en zich aansluiten bij een lokale kerk. Daarom voorzien we lokale kerken van Bijbels, Bijbelstudiemateriaal en training.

Islamitische overheersing en de communistische historie zijn van grote invloed op het leven in Albanië. Zelfs nu nog, vele jaren na de veranderingen in de jaren ’90, is de economische, sociale en religieuze situatie zorgelijk. Corruptie blijft een groot probleem. Daarnaast gaat het land gebukt onder criminaliteit en leven veel mensen in armoede.

Bible League werkt sinds 1998 in Albanië. Inmiddels zijn er al vele kerken gesticht, zijn veel mensen bereikt met het Evangelie en hebben velen deelgenomen aan de Bijbelstudies. We zien prachtige resultaten, maar de nood blijft groot. De vraag blijft zelfs stijgen. Ondanks dat het een Europees land is, zijn veel inwoners van Albanië niet in staat zelf een Bijbel aan te schaffen. Armoede is een groot probleem en de hoge werkloosheid geeft weinig hoop op verbetering. Gratis Bijbels, Bijbelstudiemateriaal en training zijn dan ook hard nodig.

Door middel van de Gemeentestichter Training leren deelnemers hoe ze anderen kunnen bereiken met het Evangelie, hoe ze hen betrekken bij Bijbelstudies en hoe ze vervolgens een gemeente kunnen stichten voor de mensen die tot geloof komen. Vaak zijn er geen kerken in de omgeving waar de gemeentestichter werkt. Om nieuwe gelovigen wel de mogelijkheid te geven om naar de kerk te gaan, wordt een gemeente gesticht.

Door middel van Project Filippus worden mensen uitgenodigd om deel te nemen aan Bijbelstudies. Aan de hand van het studiemateriaal dat hierbij gebruikt wordt leren deelnemers over de Heere God, het Evangelie van Jezus Christus en hoe ze kunnen leven als discipel van Jezus. Velen komen tot geloof tijdens de studies. Deelnemers worden daarnaast gestimuleerd zich aan te sluiten bij een lokale kerk. Als afronding van het programma ontvangen deelnemers een eigen Bijbel.

Steun je ons, zodat onze Gemeentestichters velen zullen bereiken met het Evangelie?