Alfabetisering in Haïti

Het doel van het werk van Bible League is dat mensen Jezus Christus leren kennen door het Woord van God. Dat ze tot geloof komen, een persoonlijke relatie met Jezus krijgen en zich aansluiten bij een lokale kerk. Daarom voorzien we lokale kerken van Bijbels, Bijbelstudiemateriaal en training.

In een arm land als Haïti verloopt het herstel van natuurrampen traag en moeizaam. Families die in armoede leven worden daarbij het hardst getroffen. Haïti kampt met grote problemen zoals armoede, politieke onrust, economische onzekerheid, verslaving, criminaliteit, afgoderij, tovenarij en voodoo. Mensen hebben geen of weinig toekomstperspectief en zoeken uit pure wanhoop een uitvlucht in allerlei zaken, vaak duistere praktijken. Maar Gods Woord biedt hen een hoopvolle toekomst en kan hun leven veranderen. We trainen mensen om Gods Woord te verkondigen en stellen ze in staat om Bijbels en Bijbelstudiemateriaal te verspreiden.

Maar wat heb je aan een Bijbel als je niet kan lezen? Dat is precies het probleem van een groot deel van de bevolking; ze zijn analfabeet. Daarom willen we in 2019 – mede dankzij jouw steun – 2.500 mensen bereiken met Gods Woord door hen te leren lezen en schrijven aan de hand van de Bijbel. Daarmee leren zij het Evangelie en kennen én vergroten hun kansen op de arbeidsmarkt. Daarnaast willen we 191 mensen trainen om de cursussen te leiden.

Het overgrote deel van de bevolking spreekt alleen Creool en is niet in staat om Frans te lezen en begrijpen. Frans wordt vooral gezien als een taal voor de elite. Daarom maakt Bible League gebruik van een Bijbel in Creool, zodat ook het lager opgeleide deel van de bevolking de mogelijkheid heeftomGods Woord te lezen en begrijpen.

Help jij ons om deze mensen in Haïti een hoopvolle toekomst te geven?