Project Philip in Armenië

Het doel van Bible League is dat mensen Jezus Christus leren kennen door het Woord van God. Het is ons verlangen dat ze tot geloof komen, een persoonlijke relatie met Jezus krijgen en zich aansluiten bij een lokale kerk. Daarom voorzien we lokale kerken van Bijbels, Bijbelstudiemateriaal en training.

Armenië is misschien wel het enige land ter wereld waar volgens de statistieken honderd procent van de bevolking christelijk is. Toch vertellen de lokale medewerkers van Bible League Armenië een ander verhaal. Iedere Armeniër noemt zich weliswaar christelijk, maar voor de overgrote meerderheid speelt hun geloof verder nauwelijks een rol in hun dagelijks leven. Het blijkt voor de meesten helaas niet meer dan cultuurchristendom.

Grote delen van Armenië hebben te kampen met armoede. Veel mensen kunnen daardoor nauwelijks rondkomen. Vanuit de kerken worden mensen niet of nauwelijks gestimuleerd om de Bijbel te lezen. En gezien de armoede waarin mensen leven kunnen de mensen die het al zouden willen zich ook geen Bijbel veroorloven.

God heeft het Hovhannes (rechts op onderstaande foto) – een Armeense evangelist – en vele anderen op het hart gegeven om het land door te trekken en zijn volksgenoten bekend te maken met de kern van het christelijke geloof: Jezus Christus!

Steun je ons, zodat wij deze evangelisten kunnen voorzien van het materiaal dat zij nodig hebben? Voor €6 help je hen al aan een Bijbel en Bijbelstudiemateriaal, zodat zij weer iemand over Jezus kunnen vertellen.