De programma's

Bible League ondersteunt wereldwijd hulpbehoevende kerken om het Woord van God te verspreiden, zodat mensen Jezus Christus leren kennen. Bijbels worden niet alleen verspreid, maar er wordt ook een programma geboden om te zorgen dat de Bijbel daadwerkelijk gelezen en begrepen. Dat is één van de belangrijkste manieren waarop het Woord van God van invloed kan zijn op het leven van mensen en gemeenschappen.Het werk kent drie programma’s waar alle projecten onder vallen.

 1. Project Philip

Gelovigen worden getraind om anderen te helpen Gods Woord te lezen én begrijpen. Project Philip traint mensen om anderen uit te nodigen om samen het Woord van God te bestuderen. Elke deelnemers van zo'n Bijbelstudie krijgt een Bijbel en wordt aangemoedigd om lid te worden van de lokale kerk.

Binnen project Philip zijn twee soorten Bijbelstudies, één gericht op evangelisatie en één gericht op discipelschap. De eerste laat zijn wie God is en dat wij als mensen zondig zijn en Jezus Christus nodig hebben als onze Verlosser.
De tweede gaat in op het belang van Bijbellezen, leven naar Gods wil, het Evangelie delen met anderen en lid worden van een lokale kerk.

Project Philip is gebaseerd op Filippus in Handelingen 8 en heeft als doel om mensen te trainen tot een Philip. Leden van lokale kerken worden getraind in discipelschap en evangelisatie. Hierdoor kunnen zij zelf een Bijbelstudiegroepje beginnen waardoor ook anderen Gods Woord lezen én begrijpen.

2. Alfabetisering

Mensen leren lezen en schrijven aan de hand van de Bijbel. Een belangrijk onderdeel van het verspreiden van het Woord van God is alfabetisering. Veel mensen die het Woord van God hard nodig hebben kunnen zelf niet lezen of schrijven. Via de alfabetiseringscursus van Bible League leren mensen lezen en schrijven aan de hand van de Bijbel. Naast lezen en schrijven leren mensen het Evangelie kennen. Het resultaat is zowel sociaal als geestelijk.

3. Church Planter Training

Church Planters leren mensen te bereiken met het Evangelie, een gemeente te stichten en door te laten groeien. In gebieden waar nog geen kerken zijn, en voor hard groeiende kerken die het Evangelie willen verkondigen aan hen die het nog niet kennen, biedt Bible League een training voor Church Planters. Deelnemers aan de training leren het Evangelie verkondigen en leren hoe ze mensen kunnen bereiken. Zij leren ook hoe ze een gemeente kunnen starten. Als er mensen tot geloof komen in gebieden waar nog geen kerk is, kunnen ze dan een gemeente stichten zodat de nieuwe gelovigen de mogelijkheid hebben om naar de kerk te gaan.

Zo worden Church Planters in staat gesteld om te leren mensen te bereiken met het Evangelie, een gemeente te stichten en door te laten groeien. Na enige tijd worden er leiders aangesteld en kan de Church Planter een nieuw gebied gaan bereiken. Ondertussen wordt de voortgang van de opgerichte gemeente begeleid.