Impact

In 2014 ontvingen ruim 3,2 miljoen mensen een Bijbel, Nieuw Testament of Bijbelgedeelte. Al deze mensen zijn benaderd via zending en evangelisatie door lokale kerken wereldwijd. Zij kregen zo de mogelijkheid tot een ontmoeting met Jezus Christus. Sinds jaar en dag houdt Bible League nauwkeurig bij wat de resultaten zijn van haar werk. In het besef dat het bij de impact gaat om wat er in de levens van mensen en gemeenschappen gebeurt, geven getallen toch een aardige indicatie.

Cijfers sinds 1938

De cijfers over 2014 staan niet op zichzelf. Bible League zet zich sinds 1938 in voor het
verspreiden van de Bijbel. De cijfers over al die jaren geven de impact weer van het werk
dat wereldwijd verricht wordt.  

Vanaf 1938 gemeten zijn er in totaal ruim 62,5 miljoen Bijbels verspreid. Daarnaast zijn er nog eens 112,7 miljoen Nieuwe Testamenten verspreid en ruim 612 miljoen Bijbelgedeeltes. De verspreiding vond plaats via de projecten van Bible League, maar ook via downloads van de website en via verkocht materiaal waarbij de verkopende partij een Bible League licentie had.

Alle Bijbels, Nieuwe Testamenten, Bijbelgedeeltes, Bijbelstudiemateriaal en audiomateriaal bij elkaar opgeteld zijn er vanaf 1938 gemeten meer dan 828,9 miljoen verspreid.