Projecten

Wereldwijd worden verschillende projecten uitgevoerd. Onderstaand vindt u voorbeelden van een aantal projecten. Deze projecten vallen allemaal onder één of meerdere programma's. Naast deze projecten zijn er nog vele andere projecten, maar om een beeld te geven van de werkzaamheden volgen hier een aantal beschrijvingen.

Churchplanters training en Project Philip in Nepal

Een belangrijk onderdeel van het werk van Bible League Nepal is het trainen en ondersteunen van churchplanters.
Zij trekken er op uit om op verschillende plaatsen nieuwe gemeentes te stichten en begeleiden. Daarnaast worden mensen getraind om anderen te bereiken met het Evangelie. Dit noemen we project Philip. De getrainde Philips organiseren onder andere Bijbelstudiegroepen. Ongelovigen en geïnteresseerden krijgen toegang tot het Woord van God en kunnen Jezus Christus leren kennen. Mensen die zoeken naar hoop, waarheid en antwoorden komen in aanraking met het Woord van God. Om aan de grote vraag in Nepal te voldoen zijn meer Bijbels en studiematerialen nodig. De churchplanters en Philips geloven in de kracht van het Woord en de werking van de Heilige Geest en
zien veel mensen tot geloof komen.

Alfabetisering in Cambodja

In veel dorpen heerst armoede, zowel financieel als geestelijk. Veel inwoners hebben nooit geleerd om te
lezen en schrijven en zijn daardoor kansloos op de arbeidsmarkt. En het is daardoor een belangrijke oorzaak van armoede. Bible League geeft mensen de kans uit deze armoede te komen. Zowel financieel als geestelijk.Door een alfabetiseringscursus leren deelnemers lezen en schrijven. Dit vergroot hun kans op de arbeidsmarkt. De Bijbel, en studiemateriaal gebaseerd op de Bijbel, vormen de basis van de cursus. Deelnemers leren aan de hand van het Woord van God lezen en schrijven. Zij krijgen op die manier het Evangelie te horen. Het Woord van God wordt in hun leven geplant.

Studiebijbel voor Chineze voorgangers

In China hebben veel voorgangers geen theologische opleiding gevolgd. Velen hebben zelfs geen eigen
Bijbel. De informatie die ze hebben komt voort uit iets dat ze ooit gehoord of ergens gelezen hebben. Daardoor ligt dwaalleer op de loer. Door gebrek aan Bijbels en Bijbelkennis vallen christenen in China ten prooi aan valse leer. Voorgangers krijgen een Studiebijbel én training om hun boodschap voor te bereiden.
De voorgangers worden zo in staat gesteld om de verkondiging van Gods Woord gefundeerd te doen. En voeden de mensen met een boodschap die gebaseerd is op de Bijbel. Zo wordt het Woord van God in hun levens geplant.

Bijbels voor gevangenen

Via Alpha Prison en het protestants en rooms-katholiek justitiepastoraat worden Bijbels verspreid
onder gevangenen. Deze speciale Bijbel voor gedetineerden heet de Vrijheidsbijbel, omdat het Woord van God mensen bevrijdt.
Een gevangene vertelt: “Ik lees elke dag in de Bijbel, en ik had het nooit verwacht, maar het doet me zo goed! Altijd als ik boos ben of verdrietig pak ik die Bijbel en ga erin lezen. “En dan word ik rustig. Ik weet niet hoe dat komt! Ik snap er niets van! Ik krijg er kippevel van als ik erover vertel. Het is net alsof er dan iemand een hand op mijn schouder legt en tegen mij zegt: rustig maar jongen, het komt allemaal goed.”