Ons werk

De missie van Bible League is in het volgende statement vastgelegd:

Wij dienen over de hele wereld lokale kerken en andere partners door ze te voorzien van Bijbels, Bijbelgedeelten
en studiematerialen. Daarmee kunnen zij mensen bereiken en in contact brengen met onze Heere en Heiland Jezus Christus.

Gods Woord lezen én begrijpen.

De Bijbel wordt door de kerken en partners niet alleen verspreid, er wordt ook een programma geboden om te zorgen dat de Bijbel daadwerkelijk opengaat. Binnen dat programma is er altijd iemand die uitleg kan geven. Hierdoor wordt de Bijbel gelezen en begrepen. Het Woord van God wortelt in het leven van een man, een vrouw, een kind, een tiener of een gemeenschap.

De foto hiernaast is afkomstig uit Ethiopië en daarin komt dit principe tot uiting. Een vader leest samen met zijn kind uit het Woord van God en legt uit wat er staat aan de hand van materiaal van Bible League. Hierdoor begrijpt het kind wat er staat en kan het toepassen in zijn leven. Het Woord van God wortelt, dankzij het werk van de Heilige Geest, in het leven van een persoon of gemeenschap.