"Mijn leven veranderde toen Bible League naar onze kerk kwam", 

“Mijn leven veranderde toen Bible League naar onze kerk kwam,” zegt Kagiso. Ze woont met haar familie in Refengkgotso, een township vlakbij Kaapstad (Zuid-Afrika).

" Hoewel ik de Bijbel liefhad en naar de kerk ging, begreep ik het Woord van God niet. Ook als de voorganger preekte, begreep ik niet wat het betekende. Toen bezochten christenen met een opleiding van Bible League onze kerk. Ze namen Bijbelstudiemateriaal mee en hielpen ons Gods Woord te bestuderen.”
"Toen ik deze Bijbelstudiematerialen ontving en ging lezen, kreeg ik pas echt liefde voor Gods Woord,” zegt Kagiso. “Ik studeerde dagelijks voor mezelf, maar ook met andere christenen. Mede dankzij Bible League ken ik Christus vandaag als mijn Heere en de Redder van mijn leven. God heeft een speciaal werk verricht in mijn leven, via dit studiemateriaal.”

Kagiso's verhaal houdt hier niet op. Met behulp van dezelfde studieboekjes hoorden en verstonden haar ouders voor het eerst Gods Woord. Ook zij werden volgelingen van Jezus Christus. “Het is mijn doel om meer mensen bewust te maken van waarom Jezus voor hen gestorven is en hoeveel Hij van ze houdt,” aldus Kagiso. “Ik dank de Heere voor wat Hij in mijn leven doet, ook al ben ik nog jong. Ik wil Gods Woord blijven bestuderen!”