Albanese_jongerenMoslimkinderen ontdekken God

Drini, een van de vele arme moslimkinderen in Tirana, de hoofdstad van Albanië, kreeg een uitnodiging om naar Bijbelles te komen in een lokale kerk. Drini aarzelde, maar vond het toch wel interessant toen hij erachter kwam dat er cadeautjes werden weggegeven aan de kinderen.

"Ik ging eigenlijk alleen maar voor die cadeautjes, maar de Bijbellessen die ik leerde maakte dat ik heel anders ging denken," zegt de 16-jarige. "Ik was nog klein, maar opende mijn hart voor God en Hij nam me aan door Zijn liefde. Ik ben nu de enige van onze familie die Jezus Christus kent. Maar ik vertel ze, en iedereen die ik tegenkom, dat ze ook hun hart voor God moeten openen. Hij houdt van ons!"

Wist u overigens dat bijna 25% van de 3,6 miljoen Albanezen jonger dan 15 is? En dat 40% jonger dan 24 is?

Jonge harten staan open

Specifiek de harten van jonge mensen staan open voor het Evangelie. Waar kinderen leren hun levens te bouwen op Christus, de vaste grondslag, daar zullen ze een getuigenis zijn voor hun leeftijdgenoten en hun families. Zo kunnen we bidden dat ook Drini een leesbare brief van Christus zal zijn voor zijn familie.

Wij geloven niet in God! Of...?

Het zaaien van Gods Woord in Albanië is een langzaam en intensief proces. Nog niet zolang geleden was Albanië het enige land ter wereld dat zich officieel atheïstisch noemde. Een zwarte bladzijde.

Nu, ongeveer 50 jaar later, zijn de meeste Albanezen nog steeds atheïst, hoewel 70% van de bevolking de islam als religie noemt en 25% officieel Orthodox of Katholiek is.

Protestantse christenen maken minder dan 1% van de Albanese bevolking uit. Maar hun aantallen groeien. Toen het communisme in 1989 viel, waren er slechts 6 christenen bekend in Albanië. Nu zijn dat er ongeveer 30.000. Cruciaal in de groei van het christendom in Albanië is het getuigenis aan moslimkinderen: door hen te benaderen met Gods liefde en ze een Bijbel te geven, kunnen we een impact hebben op de komende generatie.