Bijbelstudie voor MoldaviëBijbelstudie voor Moldavië

Bijbelstudie en de liefde van God waren Anatoly's redding hier op aarde en voor de eeuwigheid. Het communisme was als een bankschroef geweest voor Anatoly, die opgroeide in een gelovig gezin in Moldavië. Communisme en de daaraan gekoppelde verdrukking persten het leven uit hem, waardoor hij stuurloos raakte. Anatoly gaf zich over aan verslaving en betrapte zich er steeds meer op naar de drankfles te grijpen om de pijn van zijn doodgelopen leven te verzachten. God, in Zijn genade, leidde hem naar een Bijbelstudie en gaf hem een nieuw leven in Christus, compleet met plannen vol hoop. Bij deze plannen hoorde ook Lidia, die zijn vrouw zou worden, en zijn helper in de bediening.

Voordat God Zijn zeggenschap over haar leven weer opeiste, leefde ook Lidia in wanhoop, ver van haar Heiland. Hoe wanhopige ze was? Ze had 10 jaar in de gevangenis gezeten omdat ze haar eerste man had vermoord...

Allebei werden Anatoly en Lidia geraakt door het bestuderen van de Bijbel. Het was Gods Woord zelf dat hun levens veranderde. Én dat ze een hart voor de dienst van Christus gaf. Inmiddels hebben Anatoly en Lidia een nieuwe kerk gevestigd in hun dorp in het zuidwesten van Moldavië, niet ver van de grens met Roemenië.

Hun drijfveer is "zoveel mogelijk te doen voor God en voor mensen" in Moldavië, het armste land van Europa. Zo verwelkomen ze dagelijks ongeveer 40 kinderen bij hen thuis. Ze helpen de kinderen met huiswerk, geven ze een goede lunch en bestuderen de Bijbel met ze. Door het werk van dit echtpaar in hun gemeenschap, en door hun vrijmoedigheid om Gods Woord te brengen, komen levens van mensen tot verandering en groeit Gods Kerk.

Hoewel religieuze tradities sterk verweven zijn in de cultuur, de samenleving en de gezinnen in Moldavië, staan velen open voor de boodschap van het Evangelie. Samen met u kunnen we christenen als Anatoly en Lidia steunen om de liefde van Jezus Christus in Moldavië te delen.