Nepal_Gods_Woord_geeft_hoopChristelijk geloof leeft in Nepal

In Nepal, waar minder dan 2% van de bevolking christen is, wonen Nepali hindoes (etnische Nepalezen, verbannen uit Bhutan) als bannelingen, geïsoleerd van de wereld, in extreme armoede ($220 per jaar) in vluchtelingenkampen. Juist onder deze armsten van de armen heeft de Bijbel de grootste impact.

Jay

Jay kreeg interesse in de Bijbel door de gelijkenis van de verloren zoon. "Ik zag in dat ik net als die zoon was," vertelt hij. "Ik gedroeg me heel slecht ten opzichte van mijn ouders en alle anderen in ons kamp waren bang voor me. Ik kwam tot het inzicht dat ik had gezondigd tegen de enig ware God, en dat ik op de vlucht was. Toen ik de Bijbel bestudeerde en er zelf een kreeg ontdekte ik dat ik toegang tot de troon van God had! Dit had ik voor mezelf nooit voor mogelijk geacht."

Tika

Tika is een andere jonge Bhutanees die in Nepal in een vluchtelingenkamp woont. Haar leven veranderde toen ze de Bijbel begon te bestuderen en steeds dichter bij Jezus Christus kwam. Haar getuigenis is kort maar vervuld van waarheid:

"Jezus is de levende God, en Hij heeft me mijn zonden vergeven. Verbannen uit mijn eigen land had ik mijn kinderen geen hoop te bieden. De wonden zijn diep, maar door Christus vind ik genezing. Ik kan mijn kinderen nu antwoord geven en ze de weg wijzen naar de enige hoop die ze kunnen hebben: hoop voor een toekomstig en eeuwig leven met een hemelse Vader."

Ook Tika ontving haar eigen Bijbel. Haar hart is nu vervuld van vreugde, terwijl de littekens van haar gewelddadige verleden genezen.

Kerken groeien in de kampen

onze nationale coördinator in Nepal stelt dat er al 10 kleine kerken zijn ontstaan in deze kampen, en dat de voorgangers bijzonder bemoedigd worden door de respons die ze ontvangen op de Bijbelstudies.

Iedere maand bezoeken onze Nepalese stafleden meer dan 350 kerken. Ze brengen een bemoedigende boodschap. Ze motiveren de Filippussen (evangelisten) in iedere kerk. We hebben ook gemeentestichterstraining onder mensen uit de lagere kasten en uit achtergestelde inheemse dorpen.

Voldoen aan de Grote Opdracht

voor de Nepali Hindoe-mensen, die in vele goden geloven, is het gemakkelijk aan te nemen dat Jezus de zoveelste godheid is. Het werk, de training, en het Bijbelstudiemateriaal van Bible League helpt de mensen in Nepal te groeien in geloof en te verstaan dat Jezus Christus de enige weg tot hun heil is.