islamgeleerde gegrepen door Gods WoordDe muren van de islam storten in bij de klank van één woordje: liefde

Is het mogelijk dat moslims Jezus vinden in Noord-Afrika, waar de islam zich verspreidt als een lopend vuurtje? Het antwoord is: ja! Zelfs in Noord-Afrika, waar conflicten tussen moslims en christenen hoog kunnen oplopen. Zelfs onder korangeleerden... Gods liefde en Zijn Woord keren het tij, en winnen harten voor Christus.

Op een dag werd een Somalische geleerde, expert in de Koran, op weg naar werk benaderd door een klein, 11 jaar oud christelijk meisje. "Jezus houdt van u," zei ze.

Elke dag weer hield ze hem tegen met dezelfde woorden. Eerst was hij geërgerd, later ronduit kwaad - totdat ze op een morgen iets anders zei. "Ik zou wel moslim willen worden!" Wat een opluchting!

Er zat echter een addertje onder het gras. "Ik zou wel moslim willen worden, maar alleen," vervolgde ze, "alleen als u me kunt laten zien waar in de Koran staat dat Allah van me houdt." Hij zocht en zocht, maar nergens in het heilige boek van de moslims kon hij die eenvoudige woorden vinden. Het was een gemis dat zijn geest uitdaagde en zijn hart bewoog - en zo gebeurde een wonder. Hij had een visioen waarin hij een kruis zag drijven, vlak voor zijn ogen. Een kruis, dat kende hij, dat stond op de kerk in de buurt.

De voorganger van die kerk legde hem Gods heilsplan uit, en nog diezelfde dag kwam hij tot het inzicht dat Jezus Christus ook zijn Heiland is. Hij kreeg zijn eigen Bijbel. Maar hier houdt het verhaal niet op. Hij werd getraind hoe hij zelf Bijbelstudies zou kunnen leiden voor moslims.

God houdt van ze

"Het is zo belangrijk voor me," vertelt deze voormalige moslim, "om Bijbels te hebben en studiemateriaal, zodat ik ze direct vanuit de Schriften kan aantonen wat dat kleine meisje mij liet zien: God houdt van ze!"

In Jesaja 11: 6 staat 'een kleine jongen zal ze drijven." Zo was het een klein meisje dat deze moslimman tot Christus bracht. Het laat krachtig zien dat God nog altijd Zijn onnavolgbare gang gaat, zelfs achter de muren van de islam, zelfs in de ontoegankelijkste plaatsen op aarde.

Geen regering of leger kan de voortgang van de islam stuiten. Dat kan alleen Gods Woord, waardoor moslims Jezus vinden en Gods liefde in hun leven voelen. Gods Woord is zo krachtig: door de Heilige Geest verandert het harten en naties, zelfs als het komt uit de mond van een eenvoudig meisje...