Haiti_Oranio_kiest_bedieningEen leven in de bediening in Haïti

Zou een leven in de bediening Oranio's uitweg kunnen zijn uit de hopeloosheid van het gewone leven in Haïti? Het leven in Port-au-Prince, de hoofdstad van Haïti, was voor de aardbeving in 2010 op z’n zachtst gezegd een dagelijkse uitdaging. Naderhand is het alleen maar moeilijker geworden. Hoewel toeristische gebieden alweer rijkdom en schoonheid tonen, galmt achter de stadsmuren de wanhopige schreeuw van eenzaamheid en armoede door de overvolle straten. Oranio leidde een gewoon leven in Port-au-Prince, totdat hij werd geconfronteerd met een levensveranderdende beslissing.

Als jongen droomde Oranio ervan politieman te worden. Toen hij de leeftijd had meldde hij zich aan bij de politieacademie, slaagde voor alle toetsen en werd aangenomen. Op dat moment kwam de Heere tussenbeide. "Twee weken voor de opleiding zou beginnen, kreeg ik een droom," zegt Oranio. "Ik zag Jezus voor me staan, met een Bijbel in Zijn rechterhand." Oranio voelde de aansporing om te kiezen tussen een carrière bij de politie en een leven in de bediening.

Levensveranderende beslissing

Alles in Oranio verzette zich tegen de bediening, hij verlangde er naar zijn jongensdroom te verwezenlijken. Dus zocht hij raad bij christenen in zijn dorp. Ook verdiepte hij zich in de Bijbel om de waarheid voor hemzelf te vinden.

God overtuigde Oranio door Zijn Woord en bevestigde in zijn hart welke keuze de juiste was. "Gods Woord is een geestelijke lamp, volgens psalm 119:105, 'Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad'," legt Oranio uit. "En Zijn Woord is ook geestelijk voedsel, staat in Mattheüs 4:4 - 'De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.'

En dus koos ik voor de Bijbel!"

God Zelf bracht in Zijn onmetelijke wijsheid Oranio tot Zijn dienst.