Er móet een Schepper zijn... !

Sombat en zijn vrouw Yu Pan hadden een wonder nodig. Ze hadden vaak onenigheid over financiële zaken op hun kleine boerderij in Thailand. Nu dreigde een rechtszaak die boerderij – en daarmee hun bron van inkomsten – van hen af te nemen.

Toegewijd als ze was aan het tevreden stellen van de plaatselijke geesten die, zoals ze geloofde, op hun land woonden, bracht Yu Pan regelmatig offers op hun kleine altaar. Als wederdienst verwachtte ze bescherming tegen onheil. Maar om wat voor reden dan ook voorkwamen de geesten de rechtszaak niet.

Er moet een Schepper zijn
Sombat noch Yu Pan hadden ooit van Jezus gehoord. Toch had Sombat, naar aanleiding van iets wat hij ooit gelezen had, voor zichzelf vastgesteld dat er een of andere scheppende god moest zijn. Dus toen Manop, een door Bible League opgeleide christen, hun boerderij bezocht om zijn getuigenis te geven en te bidden, wilde Sombat daar graag meer van weten.

“We kozen ervoor om de Bijbel te bestuderen samen met pastor Manop, en vroegen hem voor ons te bidden,” zegt Sombat. “Uiteraard werd ons landprobleem al snel een zaak van gebed. Onze procedure sleepte zich al een paar jaar voort en we stonden op het punt ons huis te verliezen.” 

Veranderd door beantwoord gebed
Uiteindelijk werd de rechtszaak beslist – in hun voordeel! “Het was een antwoord op de gebeden van pastor Manop!” vertelt Sombat opgetogen. “De boerderij is nu helemaal ons bezit. We hebben ons vertrouwen op Jezus Christus alleen gesteld en al onze afgodsbeelden weggedaan. Ons huis is veranderd in een plaats waar Jezus wordt aanbeden en het Woord van God verkondigd!”
Omdat ze iets wilden doen om God te danken voor Zijn directe antwoord op hun gebed, boden ze hun huis aan als ontmoetingsplaats waar Manop Bijbelstudies en kerkdiensten kan houden. “In een huis waar ruzie en zorg heersten, wordt nu de hoop die in Christus Jezus is gekoesterd,” zegt Sombat. “En: in een dorp waar Jezus onbekend was zijn er nu 60 volwassenen en 30 kinderen die iedere week naar de dienst komen.”