Ghana_eindelijk_hoop_gevondenGhana: eindelijk hoop gevonden

“Ik leefde stuurloos, zonder hoop”

Zoals de meeste tieners had Morowa een heleboel vragen over het leven. Maar zij dacht de antwoorden gevonden te hebben. “Ik probeerde mijn behoeften te bevredigen met het geld dat ik door prostitutie verdiende,” vertelt Morowa. Maar geld was het antwoord niet.
Op zoek naar een beter leven verliet ze haar dorp en ging naar haar zus in Accra, de hoofdstad van Ghana. Toen ze geld nodig had wendde ze zich weer tot prostitutie. Deze keer werd ze zwanger.

Omdat ze wist dat ze de vader van het kind nooit zou vinden, besloot ze tot abortus. Maar welke methode ze ook probeerde, de baby bleef leven en groeien. Ook abortus was het antwoord niet.

“Ik leefde stuurloos, zonder enige hoop,” zegt Morowa. “Ik dacht dat mijn zonden te talrijk waren om vergeven te worden.”

Op een dag zat ze in een stadsbus. Een jongeman ging naast haar zitten. Ze raakten aan de praat en hij vroeg of hij haar over Gods Woord mocht vertellen. Ze stemde toe en de jongeman pakte een Bijbelstudieboekje om Morowa kennis te laten maken met Jezus Christus. “Het Evangelie was zo boeiend dat we bijna onze haltes misten,” herinnert ze zich. “Hij nodigde me uit om verdere studie met hem te doen. Hij zei dat mijn leven nooit meer hetzelfde zou zijn als ik dat zou doen.”

Later belde de man Morowa op. Ze maakten een afspraak en voltooiden de Bijbelstudie. “Ik mocht Jezus aanvaarden als mijn Redder,” zegt ze. “Ik heb berouw van alle jaren die ik heb vergooid, maar ik dank God voor Zijn genade en trouw.” Inmiddels gebruikt Morowa dezelfde Bijbelstudieboekjes om Christus te delen met haar vrienden. En, ze heeft een gezond zoontje gekregen.

“Door de Bijbelstudie weet ik dat er geen verdoemenis is voor wie in Christus Jezus zijn,” getuigt Morowa. “Mijn grootste blijdschap is dat ik een kind van God ben.”