Grafbewoners_ManillaGrafbewoners

De bezetene uit Gadara (Marcus 5:1-20) huisde op het kerkhof. In Manilla, de overvolle hoofdstad van de Filippijnen, huizen duizenden mensen op kerkhoven. Graven worden hier vaak bovengronds opgestapeld, waarmee ze onderdak bieden aan complete gezinnen straatarme Filippino’s.

Eén man trekt zich het lot van deze grafbewoners aan: pastor John. Hij is opgeleid door Bible League en leidt samen met zijn vrouw Bijbelstudies in deze sinistere omgeving. Zo schijnt het licht van Gods Woord zelfs op de meest duistere plaatsen.