Bijbellezen_haitiGods Woord biedt troost na ramp

"Ik begon met Project Philip met een dozijn gelovigen uit mijn kerk. Dat was in februari 2010, kort na de aardbeving," vertelt pastor Guy Lafleur. "We wilden de mensen bereiken in de tentenkampen waar ze opgevangen werden. Mijn helpers zijn hartstikke gedreven: ze hadden al snel een Bijbelstudiegroep opgericht en gingen iedere avond samen in gebed. Die groep groeide van 10 naar 60 Bijbelstudiegangers!"

"Om de bediening van mijn jonge werkers uit mijn gemeente te versterken, meldde ik me aan bij Bible League in maart 2011, met ongeveer 100 Filippussen in spé. Op dit moment is onze gemeente gezegend met 50 nieuwe mensen. Zij nemen deel aan de Bijbelstudie, en 30 van hen hebben hun leven aan de Heere Jezus Christus overgegeven."

"Deze aanpak wekt onder onze gemeenteleden de passie om de Schriften te bestuderen en om te evangeliseren. Maar dat is niet alles: ze kunnen nu voor het eerst ook hun eigen Bijbel krijgen, én een voor de mensen met wie ze Bijbelstudie doen. Dit was voorheen onmogelijk. Als gevolg heeft nu 75% van mijn gemeente een eigen Bijbel. Amen!"

"Met mijn hele hart wil ik u aanmoedigen om deze bediening krachtig voort te zetten; moge God met u zijn!"