Indiase christin verkiest leven boven zelfmoordIndiase christin verkiest leven boven zelfmoord

De familie van Mary verschilde van vele andere in haar dorp in het zuiden van India. Zij waren namelijk christelijk - Jabobitisch om precies te zijn - leden van een oud geloof dat volgens de overlevering terugvoert naar de apostel Thomas, die in het jaar 52 na Christus in India aankwam.

Jacobitische christenen in India gaan prat op de traditie dat de apostel hun land over zee bereikte via een veelgebruikte handelsroute tussen de Mediterrane koninkrijken en India. Een route die stamt uit de tijd van Salomo (970-930 voor Christus). Thomas predikte het Evangelie in de noordelijke regio's van het Indiase subcontinent en reisde door naar het zuiden, waar hij zeven kerken stichtte en een christelijke gemeenschap vestigde.

Enkele honderden jaren later migreerden Syrische christenen naar Zuid-India, waar ze de christenen uit Thomas' gemeenschap tegenkwamen. Ze verenigden zich en aanvaardden de orthodoxe riten en liturgie van de Syrische Kerk van Antiochië. Sinds de vierde eeuw zijn hieruit een aantal denominaties ontstaan, waaronder de Jacobitische Kerk, waar Mary toe behoort.

Hoewel Mary's religieuze wortels diep in de geschiedenis van het christendom in India steken, voelde Mary zelf nooit een persoonlijke band met Christus. Haar leven leek eigenlijk wel goed te verlopen, zo zegt ze: "Ik was getrouwd met een lieve man en we kregen een prachtig klein meisje." Maar dan voltrekt zich een tragedie in Mary's leven: "Mijn dochter was nog niet eens drie, toen mijn man overleed," vervolgt ze. "Ik wist niet wat ik moest doen, en vanaf die dag was mijn leven vol fouten." Zonder persoonlijke relatie met Jezus ontbeerde Mary de basis die andere christenen wel leken te hebben. Toch keerde ze zich in het holst van haar crisis helemaal af van God.

Na de dood van haar man werkte Mary jarenlang als prostituee om haar kind in leven te houden. Hoewel ze nauwelijks overeind bleef geloofde Mary dat dat het beste was wat ze kon doen voor haarzelf en haar dochter. Tot op de dag dat ook haar kind stierf, bij een tragisch ongeval. Mary was helemaal kapot. Ze besloot dat zelfmoord de enige uitweg uit haar verdriet en wanhoop was.

God had echter een ander plan voor Mary. Hij stuurde broeder Benny, een man met een hart voor Gods Woord, naar haar toe. Benny vertelde Mary over Gods diepe liefde voor haar. Ze deden samen Bijbelstudie, en Mary begon zich te identificeren met enkele personen uit de Bijbel. "De geschiedenis van de Samaritaanse vrouw raakte me diep," herinnert Mary zich. "Mijn leven leek op dat van haar, en zij kwam tot het inzicht dat Jezus ook haar zonden had vergeven." Eindelijk begreep Mary haar behoefte aan Jezus, en wat het betekent om een persoonlijke relatie met Hem te hebben. Ze getuigt: "Ik kon niet anders dan mijn leven aan de Heere over te geven en diep in Zijn Woord te duiken."

Mary weet nu dat de Heere altijd bij haar is. Ondanks haar grote verdriet kent ze ook grote vreugde. Inmiddels is ze zelf ook actief in het verspreiden van het Evangelie. "Ik deel deze vreugde van het Evangelie met iedereen!"

Het Woord verspreidt zich in India, hoewel nog steeds een klein percentage van de bevolking christelijk is. We bidden dat de kracht van het Evangelie, samen met de toegewijde bediening van christenen als Mary en Benny, miljoenen mensen in India tot een reddend geloof in Jezus Christus gaat brengen.