Mijn hart was leeg...

Leyli_ArmenieMijn hart was leeg. Ik kende geen bevredigende verklaring van de zin van het leven. Er moest toch een waardevoller manier van leven zijn. Of in ieder geval moest er toch iets meer betekenis aan te geven zijn...

Op een dag klopte er een man aan mijn deur die me vroeg of ik geïnteresseerd was in het kennen van God. Natuurlijk was ik geïnteresseerd! Misschien dat het kennen van God me wat antwoorden zou geven over de zin van het leven. Hij vertelde me dat hij was opgeleid door Bible League. Ik vertrouwde hem, dus nam ik zijn uitnodiging aan om Bijbelstudiebijeenkomsten te bezoeken, ergens in een huis in het dorp.

Eerst beschouwde ik de boodschap van de Bijbel als een doorsnee verhaal. Maar toen ik er nog eens dieper over nadacht, realiseerde ik me ineens dat het een persoonlijke boodschap voor mij was! Die waarheid sloeg bij me in als een bom. Het ging me dwarszitten, omdat ik de Bijbelleraar hoorde zeggen dat als de waarheid is geopenbaard door het Woord van God, dat daar dan een antwoord van berouw en geloof op moest volgen.

De woorden van de Bijbel weergalmden in mijn oren door de stem van de Bijbelstudieleraar: ‘Er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God.’ (Rom.3:22b-23). Mijn trots werd gekraakt en van het ene op het andere moment besefte ik dat ik een zondaar was. Op dat ogenblik begreep ik dat de Heilige Geest me diep had overtuigd van mij zonde.

Het was Gods Woord dat me tot de waarheid had gebracht. Het was Gods Woord dat me de drang gaf om tot berouw te komen, om Zijn vergeving te ontvangen door mijn geloof op Zijn Zoon Jezus te vestigen. De woorden van de Bijbel zeggen dat ik ‘om niet gerechtvaardigd word door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.’ (Rom.3:24)

Ik wist dat ik me diezelfde dag nog moest bekeren. Direct na afloop van de Bijbelstudie hielp de leraar me om mijn schuld te belijden en de Heere Jezus te aanvaarden in mijn leven. Het onmiddellijke gevolg was dat ik Zijn liefde in mijn hart ontving. De woorden uit de Bijbel - 'Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus' (Rom.5:1) - werden zo waarachtig, zo echt voor mij!