Mirakel in Monterrey

Paloma ziet de bendeleden een voor een naar binnen komen, vanuit de warme zon van Monterrey (Mexico) in haar kleine huis. Ze haalt diep adem als ze beseft in welke situatie ze zich bevindt. Paloma kent de vreselijke verhalen. Als de laatste
gangster in haar woonkamer heeft plaatsgenomen schraapt ze zachtjes haar keel.

“Vanavond,” kondigt ze haar gasten aan, “gaan we iets leren uit het Evangelie van Mattheüs.”

Nog geen twee jaar terug boezemde de buurt waar Paloma in woonde haar doodsangsten in. Als vrouw van middelbare leeftijd voelde ze zich weerloos in een gemeenschap vol haat, drugs, lust en geweld. Maar God deed een machtig werk aan het hart van Paloma: Hij gaf haar een begeerte om te evangeliseren, die veel sterker was dan haar angst.

Door de kracht van de Heilige Geest nodigde Paloma een aantal lokale bendeleden uit in haar huis. Via bijbelstudies vertelde ze hen over de liefde en de vergeving die alleen Jezus Christus kan bieden.
Het duurde niet lang of het gerucht verspreidde zich door de straten. Gedreven door nieuwsgierigheid kwamen meer jonge mannen luisteren naar de Boodschap die die dappere vrouw te vertellen had. Elke week groeide het aantal aanwezigen.

Soms blijven de bijbelstudiedeelnemers worstelen met diepgewortelde verslavingen, ook nadat ze tot bekering zijn gekomen. Maar de voormalige bendeleden hebben een gebedsgroep gevormd om elkaar in alles te ondersteunen.

Inmiddels heeft Paloma er probleem bij: ze moet op zoek naar een locatie om de 45 tot 50 ex-gangsters die iedere week voor bijbelstudie komen onder te brengen.