Rusland Gods Woord redt dronkelapGods Woord redt dronkelap

Opgroeiend als communist onder het strenge Sovjetsysteem wist Viktor zeker dat er geen God was. "Ik zou leven, ik zou sterven, en daarna zou er niets zijn," beschrijft hij wat hij altijd voor waarheid had aanvaard.

Hij trouwde en kreeg een zoon. Tijdens Gorbatsjov's Perestrojka, toen het veiligheidsnet van de Sovjets steeds losser werd, zocht Viktor zijn heil in alcohol. Hij kon er niet mee omgaan. Jaren later stierf zijn vrouw. Viktor trok in bij zijn inmiddels volwassen zoon en zijn drankzucht werd steeds intensiever. Toen zijn zoon hem uit huis gooide kwam Viktor als bedelaar in de metro terecht; hij woonde in kelders.

"Op een dag kwam een vrouw naar me toe op straat. Ze zei dat er een uitweg was uit mijn rotleven," vertelt Viktor.

De uitweg gevonden

"Ze nodigde me uit voor Bijbelstudie, maar ik negeerde haar en bleef drinken." Totdat hij op een dieptepunt belandde.

Die dag werd hij wakker in een vochtige kelder waar het wemelde van de ratten. "Ze zaten daar te wachten tot ik zou sterven, zodat ze van me konden eten," herinnert Viktor zich. "Ik was doodsbang en dacht aan de uitnodiging van die vrouw. Ik verzamelde mijn laatste restje kracht en struikelde over straat tot ik bij de metro was."

Hij kroop onder het metrohekje door - hij had geen geld voor een kaartje - en vond de plaats waar de Bijbelstudiegroep bij elkaar kwam. Daar begon hij te graven in Gods Woord. "Ik heb een nieuw leven," verzekert Viktor en merkt op dat hij nog altijd de Bijbel leest. "Jezus Christus regeert in mijn leven. Hij heeft voor mij geleden. Nu weet ik dat de dood niet het einde van het leven is, maar het begin. Ik weet dat ik eens dat volmaakte leven zal hebben."