Gods Woord brengt genezing voor moslims SenegalSenegal: Gods Woord brengt genezing voor moslims

Bijbels voor moslims in Senegal (West-Afrika) hebben de genezende kracht van Christus gebracht naar een gezin met een dodelijk ziek dochter. In een land waar minstens 94% van de bevolking moslim is, worden christenen getraind om een-op-een van Gods Woord te getuigen onder moslims, en dat brengt levens tot verandering voor Christus! Idrissa en zijn familie hebben een ontroerend verhaal over.

Enkele jaren geleden hadden Idrissa en zijn vrouw veel problemen. Idrissa was moslim, maar zijn vrouw had haar leven aan Christus overgegeven. Dat was nog maar één van de onenigheden die ze hadden. Na verloop van tijd werd Idrissa steeds sneller kwaad, en dat mondde uiteindelijk uit in hevige ruzies. Minstens eens per week sloeg hij zijn vrouw.

Dichter bij de dood

Op een dag werd hun dochter erg ziek. Zoals veel Senegalese moslims gewoon zijn te doen als een gezinslid ziek is, stond Idrissa erop dat ze hun dochter naar de marabout brachten, de religieuze leider van zijn moslimbroederschap in Dakar, de hoofdstad van Senegal. Hij betaalde de marabout een grote som geld om hun dochter te genezen, maar zij werd niet beter. Integendeel: ze raakte steeds dichter bij de dood.

Ontmoedigd gingen Idrissa en zijn vrouw terug naar huis. Op dat moment was pastor Alain, een door Bible League getrainde christen, in hun dorp. Omdat zij ook christen was, vroeg Idrissa's vrouw hem om voor hun dochter te komen bidden. Wat gebeurde was niet minder dan een wonder! Toen ze baden en pastor Alain de dochter vroeg om op te staan en een stukje te lopen - kon ze dat! Ze ontving volledige genezing.

Idrissa geeft een krachtig getuigenis van die dag. "Ik gaf mijn leven aan Christus. Sindsdien heb ik het verlangen in mijn hart om steeds meer over Jezus te leren, en om mijn vrouw te vergezellen als zij het aangezicht van God zoekt," vertelt hij. Zelfs temidden van woede en oppositie ervoer Idrissa een radicale omslag in zijn leven. "Wat ik heb ervaren in Jezus Christus in de afgelopen vier jaar is meer dan ik in alle 40 jaar dat ik moslim was heb meegemaakt."

Wonderlijk genoeg is het Idrissa die nu Bijbels voor moslims uitdeelt en het Evangelie aan anderen brengt. "Ik breng mensen uit ons dorp bij elkaar onder een vijgenboom, en deel het Woord van God met ze. We gebruiken de Bijbel, in het Serer, onze taal, die we van Bible League hebben gekregen."