Getuigenis_Kira_SoedanGod grijpt in en redt twee levens

Kira en haar man werden gezegend met vijf dochters. Maar zoals elke vrouw in Sudan wist Kira dat haar man zou kunnen besluiten een andere vrouw te trouwen om tenminste één zoon te krijgen. Dus bad ze elke dag om een zoon. Ze ging ook naar een studiegroep die geleid werd door een christen die getraind was door de Bible League.

Toen ze weer zwanger raakte begon Kira nog hartstochtelijker te bidden voor dit zesde kind. Ze was ervan overtuigd dat God haar gebeden had gehoord, zoals het gebed van Hanna, en dat ze nu een zoon zou krijgen.

Een gebroken hart

Kira’s hoop werd de grond in geboord toen ze opnieuw beviel van een meisje. Er ontstond boosheid in haar hart en ze weigerde de baby te voeden. Toen besloot ze om het kind stiekem mee te nemen naar een put en het kind zo om te brengen. Op weg ernaartoe kwam ze de leider van de bijbelstudiegroep tegen die haar vroeg waar ze met het huilende kind naartoe ging.

Kira antwoordde dat ze het had gehad met meisjes en dat ze besloten had haar in de put te gooien. Na een lang gesprek gaf de bijbelstudieleider haar het enige boek dat hij op dat moment bij zich had. Het was een bijbelstudieles die ging over het niet mogen doden van mensen.

Kira zag af van haar plan en nam het boek mee naar huis. Een aantal dagen bracht ze door met het bestuderen van de Schrift en ze ontdekte dat haar houding en haar daden tegen Gods wil ingingen. Ze besefte dat ze in haar behoefte aan een zoon met God aan het redetwisten was.

Het Woord van God redt

De volgende zondag in de kerk beleed ze openlijk haar zondige plan en de bijbelstudiegroep bad voor haar terwijl zij Christus aannam. Kira getuigt: ‘Het Woord van God heeft de macht om gebroken harten te helen en de weg naar vrede te laten zien.’

Dit is nu twee jaar geleden en Kira en haar man hebben inmiddels een zoon ontvangen, die door God is toegevoegd aan hun zegeningen van zes dochters. Gewapend met zijn Woord hebben ze nu allemaal hoop voor de toekomst.