Uhhhmm... alleen voor volwassenen?

Beperkingen van de overheid en vervolging van kerken dwingen veel Chinese christenen om
in het geheim samen te komen in ondergrondse huiskerken. Soms, met name op het platteland,
komt het voor dat zo'n hele gemeente van wel 70 leden slechts over één Bijbel beschikt - een
uiterst kostbaar bezit. Chen vertelt hoe God hem bij een groep gelovigen bracht die in het geheim
samen kwamen om Gods Woord te lezen en bestuderen.

Chen komt uit een boerengezin, waar hij een eenvoudig leven gewend was samen met zijn drie
oudere zussen en een broer. “Ik maakte me geen zorgen om mijn afkomst, mijn toekomst of
zelfs maar waarom ik leefde,” aldus Chen. Hij trad simpelweg in de voetsporen van zijn familie,
deed zijn alledaagse klusjes en ging naar school.

“Op een dag nodigde een buurman mijn moeder uit om een kerkdienst te bezoeken,” zegt Chen,
“en ze zei dat ze in Jezus Christus moest geloven omdat Hij de Almachtige is.” Bij het horen van
de naam van Jezus Christus ging Chen zich voor het eerst iets afvragen. “Wie zou die Jezus zijn?”

Chens moeder nam de uitnodiging aan en ging op pad naar de kerk. Nieuwsgierig volgde Chen
haar op de voet. “Maar mijn moeder zag dat ik haar volgde en stuurde me terug naar huis om
mijn huiswerk te doen. Ze zei dat de kerk alleen voor volwassenen was.”

Al gauw kwam Chen erachter dat dàt niet waar was. “Ik zorgde ervoor dat ik mijn klusjes en mijn
huiswerk op zondag vroeg klaar had, zodat m'n moeder geen reden meer had om me tegen te
houden,” vervolgt hij. “De eerste keer volgde ik haar stiekem. Het was best ver weg van huis.
Toen ik binnenkwam was er iemand aan het preken over Jezus en de liefde van God.”

Terwijl Chen het Evangelie hoorde verkondigen werd Jezus Christus, de Almachtige, realiteit
voor hem. “Ik werd zo getrokken door Gods liefde voor mij,” herinnert Chen zich, “ineens kreeg
mijn leven betekenis.”
Nog steeds vindt Chen betekenis in Gods Woord. Iedere zondag gaat hij met zijn moeder naar
de ondergrondse kerk. Zijn geloof groeit door het lezen en bestuderen van de Bijbel.
“Weet je wat nou zo mooi is?” besluit Chen als hij naar zijn leven kijkt. “Ik weet nu dat
Gods Woord voor iedereen is, niet alleen voor volwassenen.”

Chen weet dat hij deel mag uitmaken van Gods huisgezin. Dat geeft hem vreugde.