Gods Woord

Gods Woord is de basis van het werk van Bible League. In Hebreeën 4:12 staat: "Gods Woord is levend en krachtig". Dat betekent dat mensen tot verandering komen als ze de Bijbel bestuderen. Want het Woord van God "zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren" zegt de Heere God in Jesaja 55:11.

Gods Woord aan het werk

God belooft dus Zelf dat Zijn Woord uitwerking zal hebben in de levens van mensen.
Bij Bible League kunnen we geen mensen tot bekering brengen. Dat doet God Zelf door Zijn Woord en Geest. Maar we kunnen wel kerken en partners ondersteunen, die zorgen dat zoveel mogelijk mensen in contact komen met Gods Woord. Daarom luidt onze missie: "Het is ons verlangen dat mensen tot geloof in Jezus Christus komen. Daarom dienen we de lokale kerk, overal ter wereld, met Bijbels, studiemateriaal en training."

Gods Woord verandert mensen

God zegent de bestudering van Zijn woord, en mensen getuigen daarvan. In de Woordkracht leest u de verhalen van mensen die onder de bediening van Bible League tot verandering zijn gekomen. Door de kracht van Gods Woord!