Missie en grondslag

Het is ons verlangen dat mensen tot geloof in Jezus Christus komen. Daarom dienen we de lokale kerk, overal ter wereld, met Bijbels, studiemateriaal en training. De grondslag van de bediening van Bible League is de Heilige Schrift:

"We geloven dat de Bijbel het geïnspireerde, unieke, onfeilbare Woord van God is", zegt artikel 1
van de Statement of Faith die gevoerd wordt door Bible League International.

Missie

De missie van Bible League is in het volgende statement vastgelegd:

Wij dienen over de hele wereld lokale kerken en andere partners door ze te voorzien van Bijbels, Bijbelgedeelten en studiematerialen. Daarmee kunnen zij mensen bereiken en in contact brengen met onze Heere en Heiland Jezus Christus.

 Daarbij is een aantal opmerkingen belangrijk: