Bedankt

Allereerst wil ik u hartelijk bedanken! Op dit moment zijn de voorlopige jaarcijfers over 2014 bekend. Daarin zien we dat Bible League ongeveer € 850.000 aan giften heeft mogen ontvangen. Daarmee liggen de inkomsten lager dan in 2013. Het boekjaar is afgesloten met een positief resultaat van ongeveer € 30.000. We zijn alle gevers enorm dankbaar voor de trouwe steun!

Afgelopen jaar is tijd en energie gestoken in de optimalisatie van de interne organisatie. De eerste positieve resultaten waren eind 2014 al zichtbaar. We hopen daar in 2015 nog verder de vruchten van te plukken. Het gaat echter niet om onze organisatie, maar dat mensen bereikt worden met het Woord van God en via dat Woord mensen de Heere Jezus Christus leren kennen als hun redder en verlosser! We zijn God dankbaar dat we zo ons werk voort kunnen zetten!

Eén van de grote evenementen van 2015 zit er al aan te komen; op 27 juni houden we onze jaarlijkse Struggle4Bibles l Walk. Een looptocht met een rugzak op die symbool staat voor de Bijbels die we wegbrengen. Een prachtig  parcours met hindernissen om te overwinnen. We zoeken heel veel mensen en teams die mee willen doen om samen € 50.000 bijeen te ‘struggelen’. Het belooft een geweldige dag te worden. Het sponsorevent staat symbool voor de vele hindernissen die evangelisten over de hele wereld dagelijks moeten overwinnen om anderen het Evangelie te brengen.

Meedoen op 27 juni? Kijk op www.struggle4bibles.nl