Bible League geeft Biblica Nederland doorstart

Bible League Nederland zet een aantal van de voormalige activiteiten van Biblica Nederland voort. Deze laatste organisatie is per 31 maart 2013 gestopt. Bekende evangelisatiebijbels als de Vrijheidsbijbel en de CityBible hebben hiermee een nieuw onderdak gevonden.

Oud-directeur Jan Otter is per 1 april als programmamanager in dienst getreden bij Bible League en zal zich volledig inzetten voor de verdere uitbouw van deze projecten. Nadat bekend werd dat Biblica Nederland haar activiteiten moest staken vanwege een besluit van de internationale moederorganisatie, is er contact ontstaan tussen Biblica Nederland en Bible League.

De verkennende gesprekken maakten duidelijk dat er een nauwe verwantschap bestaat tussen de missies van beide organisaties. Er is gezocht naar mogelijkheden om een aantal van de activiteiten en projecten van Biblica Nederland een nieuw onderdak te bieden. Dat is inmiddels een feit.
Met name enkele projecten waarmee Biblica Nederland evangelisatiebijbels beschikbaar stelde, worden door Bible League voortgezet. Daarbij wordt gekeken hoe deze projecten passen of passend gemaakt kunnen worden binnen de aanpak van de organisatie. Bible League doet veel meer dan ‘alleen’ Bijbelverspreiding. Haar missie is te zorgen dat mensen niet alleen beschikken over een Bijbel in hun eigen taal, maar deze ook lezen én begrijpen wat ze lezen.

Met de Easy tot Read-vertaling heeft Bible League een op de grondtekst gebaseerde vertaling in huis, die begrijpelijk is voor mensen die nog nooit een Bijbel in handen hebben gehad. Daarnaast traint Bible League onder de naam ‘Project Filippus’ wereldwijd mensen die evangelisten en gemeentestichters helpen om de Bijbel met een niet-gelovige te lezen. In de uitvoering daarvan werkt Bible League samen met lokale kerken en partnerorganisaties. Voor projecten als de Vrijheidsbijbel en de CityBible wordt gekeken hoe deze bij deze strategische aanpak kunnen aansluiten.??Biblica Nederland is onder meer bekend geworden van Het Boek.

De rechten daarvan liggen bij de internationale moederorganisatie en zijn juist daarom geen onderdeel van de besprekingen geweest. Beide organisaties zijn blij met de overeenkomst die is gesloten. Jan Otter, oud-directeur van Biblica Nederland: “De oud-activiteiten van Biblica Nederland sluiten goed aan bij die van Bible League. En beide organisaties zijn actief in zowel binnen- als buitenland. We delen een diepe passie: zorgen dat mensen toegang tot een Bijbel hebben, en daarmee Christus kunnen ontmoeten.”

Ruud Kraan, directeur van Bible League: “We zien zowel binnen als buiten Nederland mogelijkheden om met de ideeën die bij Biblica zijn ontstaan verder te gaan. En daarom zijn we dankbaar dat ze niet uit de markt verdwijnen. We zullen ons er volop voor inzetten om op alle plekken waar mensen Gods Woord nog niet kennen of begrijpen, met onze materialen en trainingen aanwezig te zijn. Bible League bestaat dit jaar 75 jaar, en dit geeft daaraan extra glans.”