Tijdens de Wegwijsbeurs, van 21 t/m 26 oktober 2014, heeft Bible League geworven voor Chinese Studiebijbels.
De totale opbrengst van deze week is € 1.459,-. Van dit bedrag kunnen zo'n 200 Studiebijbels worden gefinancierd.

In China hebben veel voorgangers geen training of theologische opleiding gevolgd. Velen hebben zelfs geen eigen Bijbel. De informatie die ze hebben komt voort uit iets dat ze ooit gehoord of ergens gelezen hebben. Daardoor ligt dwaalleer op de loer. Door gebrek aan Bijbels en Bijbelkennis vallen christenen in China ten prooi aan valse leer. Daar wil Bible League iets aan doen. Voorgangers krijgen een Studiebijbel én training om hun boodschap voor te bereiden.

De voorgangers worden zo in staat gesteld om de verkondiging van Gods Woord gefundeerd te doen. En voeden de mensen met een boodschap die gebaseerd is op de Bijbel. Zo wordt het Woord van God in hun levens geplant.

Bible League is dankbaar voor alle giften en leuke gesprekken tijdens de Wegwijsbeurs. Hierdoor zijn we in staat om Chinese voorgangers te voorzien van Studiebijbels en training.