Een nieuwe gemeente in Curacavi

Curacavi is een dorp met grote armoede, hoge werkloosheid en niet of nauwelijks toegang tot Gods Woord. De mensen uit het dorp trekken dagelijks naar Santiago, een grote kustplaats, om daar te proberen een inkomen te verdienen. Ze vertrekken vroeg en komen ’s avonds laat pas weer thuis. Dat maakt het moeilijk om er een gemeente op te bouwen. Pastor Carlos vertelt: “De lange reistijd heeft een negatief effect op de kerk. Het is voor mensen namelijk lastig om naar bijeenkomsten te komen."

Om mensen de mogelijkheid te geven Gods Woord te lezen en begrijpen voert Carlos Project Philip uit. “We hebben een aantal Philips getraind om Bijbelstudies te geven. Inmiddels zijn er drie Bijbelstudiegroepen gestart! Aansluitend aan de Bijbelstudie eten de deelnemers met elkaar. Alle deelnemers zijn geraakt door het bestuderen van Gods Woord en ervaren verandering in hun leven,” vertelt Carlos.

De deelnemers worden toegerust om het Evangelie te delen met collega’s of mensen met wie ze samen reizen. Als gevolg van de training, de Bijbelstudies en de evangelisatie activiteiten van de mensen groeit de kerk hard en veranderen steeds meer levens in Curacavi.