Gedetineerden willen graag dat er voor hen gebeden wordtVrijheidsbijbel

Het lijkt een beetje een wrange naam voor een Bijbel voor mensen die gevangen zitten: de Vrijheidsbijbel. De bedenkers hebben deze speciale uitgave van Het Boek zo genoemd omdat 'het Woord van God mensen bevrijdt'. In 2008 werd de Bijbel voor het eerst ter beschikking gesteld voor gedetineerden en nu is er een mijlpaal bereikt: de Vrijheidsbijbel is aan tienduizend gevangenen in Nederland uitgereikt.

De Bible League, een organisatie die wereldwijd de Bijbel in toegankelijke vertalingen beschikbaar wil stellen, is uitgever van de Vrijheidsbijbel. Gisteren hield de organisatie een bijeenkomst voor geïnteresseerden in het huis van bewaring in Zwaag, samen met gevangenispredikant Abele Buma. Ze vertelden over het werk in de gevangenis en het gebruik van de Vrijheidsbijbel.

Magisch boek
Organisator Jan Otter vond het een geslaagde middag. Hij was vooral onder de indruk van het verhaal van ds. Abele Buma. 'Deze predikant werkt al heel wat jaren onder gevangenen. Hij vertelde hoe belangrijk een bijbel is voor gevangenen. Aan de ene kant zien ze het als een magisch boek. Ze leggen het dan bijvoorbeeld een poos onder hun kussen zonder het te gebruiken. Maar er zijn ook gevangenen die hem helemaal lezen en soms wel twee keer. Anderen slaan de Bijbel gewoon open en zeggen dan: ''Wat ik nu lees, dat is Gods boodschap voor mij.'' We horen ook dat gedetineerden het vooral fijn vinden dat het een Bijbel is in gewoon, alledaags Nederlands.'

In de penitentiaire inrichting in Zwaag is plek voor 324 mensen. Momenteel zitten er zo'n 260. Het zijn voornamelijk verdachten die er zitten; ze wachten op een uitspraak van de rechter. Dat zorgt ervoor dat ze angstig zijn; ze weten niet wat hun te wachten staat. Otter: 'De gedetineerden vragen de geestelijk verzorgers constant om voor hen te bidden.'
Geestelijk verzorgers zijn er nadrukklijk niet voor evangelisatie. Als iemand opgesloten wordt in een gevangenis, wordt hem of haar gevraagd of hij geestelijke verzorging wil en bij welke van de zeven denominaties.
Er is één geestelijk verzorger op honderd gedetineerden. Ruim 20 procent van de geestelijk verzorgers is protestants. Momenteel zijn er ongeveer 9.500 gevangenen in Nederland.

De behoefte van gevangenen om 'mee te doen' aan geestelijke verzorging is groot, weet Jan Otter. 'Als mensen van buiten de gevangenis horen hoeveel gedetineerden er naar de kerkdiensten gaan, roepen ze wel dat de kerkgangers alleen voor de gezelligheid gaan. Maar dat is niet zo. De gevangenen zingen niet graag, maar ze bidden des te meer. Sommigen gaan zelfs op hun knieën.' Naast twee kerkdiensten op een zondag houden de geestelijk verzorgers ook groepsgesprekken en individuele gesprekken. Otter: 'Het is belangrijk werk dat ze doen. Een imam die ook aanwezig was, zei het zo: ''De geestelijke verzorging zorgt voor verlichting voor mensen in een zware tijd".' <