Gods Woord is waarheid

Afgelopen zomer organiseerden verschillende kerken in Centraal-Azië zomerkampen voor kinderen en jongeren. Naast allerlei spelletjes stonden er elke dag ook Bijbelstudies op het programma. De kinderen leerden via speciale boekjes meer over het volgen van Jezus. Aan het eind van het kamp kregen ze een boekje mee waarin ze meer kunnen leren over leven met God.

Een medewerker zegt: “Tijdens de kampen zag ik hoe God werkte in het hart van de kinderen.
Elke dag zongen we christelijke liedjes. Veel kinderen kwamen voor het eerst naar een Bijbelstudie. Velen zongen tot eer van God en kwamen tot de conclusie dat ook zij weleens zondigden. Ze beleden hun zonden en vroegen vergeving! Het was geweldig. Toen de kinderen het Evangelie hoorden, begrepen ze dat ook zij fouten maakten en dat ook zij vergeving nodig hadden. Ze beleden en vroegen vergeving, vaak met tranen in hun ogen. Oprecht en serieus, net als volwassenen. Daarna zag je dat de kinderen straalden als nooit te voren en er was een twinkeling in hun ogen te zien. We zijn God zo dankbaar! Hij houdt echt van kinderen.”

“Wat de meeste indruk heeft gemaakt is het volgende verhaal. Tijdens één van de kampen zaten
we met het team te ontbijten. Opeens kwam er een meisje naar ons toe rennen. Ze begon enthousiast te vertellen dat ze de dag ervoor haar zonden had beleden en vergeving had gevraagd. Toen ze thuiskwam vertelde ze het meteen aan haar moeder. Daarna ging het meisje naar bed. Ze vertelde dat ze ’s nachts werd aangesproken door de duivel. Hij intimideerde haar en vertelde dat hij haar ziel zou ruïneren. Het meisje werd bang. Vervolgens vertelde ze dat de Heere God daarna tot haar sprak. Hij zei dat ze de duivel moest weerstaan en in de Heere God moest geloven. En dat Hij haar zal beschermen. Het meisje vroeg wat ze nu moest doen en wat de waarheid is. Eén teamlid vertelde haar dat de waarheid in de Bijbel staat. En door die te lezen zal ze weten wat waar is. Het meisje was blij met de hulp en dat ze nu wist wat de waarheid was.“

In totaal hebben meer dan driehonderd kinderen een kamp bezocht. Deze kinderen hebben allemaal materiaal gekregen waardoor ze meer over het Woord van God kunnen leren.

“We zijn zeer dankbaar voor de mogelijkheid om in Centraal-Azië het Woord van God te mogen delen. We danken iedereen die het mede mogelijk heeft gemaakt, door de Bijbels en het studiemateriaal te financieren. Maar bovenal zijn we God dankbaar, voor Zijn geweldige werk in deze regio!”