Heeft u een boek tegen mijn zorgen?

Eduart Alcani is 45 jaar en woont in Albanië. Opgegroeid in een communistisch regime gelooft hij niet in God. Hij raakt zijn baan kwijt en raakt, gedreven door zorgen, verslaafd aan alcohol. Voor hem de enige manier om aan zijn zorgen te ontkomen.

Het weinige geld dat er is geeft Eduart uit aan drank. Hij komt elke dag dronken thuis en krijgt ruzie met zijn vrouw omdat hij hun geld aan alcohol heeft uitgegeven. Eduart en zijn gezin hebben het moeilijk.

Op een dag loopt Eduart door de stad en ziet bij het magazijn van Bible League twee mannen met boeken. “Ik was op dat moment dronken. Ik vroeg hen naar boeken de me konden helpen bij mijn zorgen. Vol liefde gaven ze me een Bijbel en nodigde me uit om naar hun kerk te komen.”

Eduart is geraakt door hoe de mannen voor hem klaar staan. “Door hun liefdevolle houding besloot ik in te gaan op hun uitnodiging. In de kerk hoorde ik dat God van ons houdt. Ik realiseerde me dat de Bijbel het Woord van God is en begon het te lezen.”

“Ik heb geleerd wie God is en wat Hij voor mij gedaan heeft. Nu weet ik dat Hij een plan heeft met mijn leven. Omdat ik besef dat Jezus de enige weg is naar redding, heb ik besloten Hem te volgen. Ik heb mijn hart aan Hem gegeven en de Here God heeft mijn leven compleet veranderd!”

Door het Woord van God ben ik tot geloof gekomen. Het Woord van God is zo’n onvoorstelbaar kostbaar geschenk. Niet alleen voor mij, maar voor mijn hele familie.”

Inmiddels heeft Eduart werk gevonden en kan voorzien in de noden van zijn gezin. Zijn vrouw en kinderen zijn door deze enorme verandering ook tot geloof gekomen.

“Ik dank de mensen van Bible League die mij een gratis Bijbel hebben gegeven. Moge God hen zegenen in hun bediening! Bedankt voor de mogelijkheid om de Here God te leren kennen!”

U kunt mensen als Eduart de mogelijkheid bieden om de Here God te leren kennen door Zijn Woord in hun leven te planten. Eén Bijbel kost € 6, 5 Bijbels € 30 en voor € 60 geeft u 10 mensen het Woord van God. Helpt u mee?