Bijbelstudiegroep zonder deelnemers

Richard Kalongwe uit Zambia wilde graag een Bijbelstudiegroep leiden. Tot zijn frustratie
lukte het niet om mensen te vinden die mee wilden doen. Richard vertelt: “Ik sloot me aan bij Project Philip van Bible League. Eén van de werkboekjes heeft als titel ‘Transformation’ (Verandering). Dit heeft mijn leven veranderd. Ik ben tijdens het behandelen van dit boekje totaal veranderd!“

“Eerst was ik een trotse man, die liever niet met anderen omging. Maar tijdens het project veranderde ik. De trots die me in de weg stond is er niet meer. Ik maak nu makkelijker contact en kan veel beter met mensen omgaan. Ik zie een enorme verandering in mijn leven. Ook in geestelijke zin ben ik sindsdien gegroeid.”

“Aan het eind van Project Philip werden we uitgedaagd om zelf een Bijbelstudiegroep op te zetten. Nu lukte het wel om geïnteresseerden te vinden. Inmiddels leidt ik een Bijbelstudiegroep in mijn eigen dorp. We komen samen onder een boom.
Steeds meer mensen sluiten aan bij de studies en ik zie mensen tot geloof komen in Jezus Christus.”