Held van het veld in Mozambique

Pastor Jaime Guite is directeur van Bible League Mozambique. Hij zet zich onder andere in voor Project Philip binnen gevangenissen. 

Zo ook in de gevangenis van Marracuene. De directeur van die gevangenis leerde Bible League kennen toen Project Philip in zijn eigen kerk werd uitgevoerd. Toen hij het voor het zeggen kreeg in de gevangenis nodigde hij meteen Bible League uit om Project Philip binnen de gevangenismuren uit te voeren.

‘Als dienaren van God hebben we passie voor zielen die verloren dreigen te gaan. We willen hen in contact brengen met Jezus Christus en Zijn kerk,’ vertelt Pastor Jaime. ‘Via Project Philip nodigen we gedetineerden uit om samen Gods Woord te lezen. We bespreken de teksten die we lezen en beantwoorden vragen als die er zijn. In de gevangenis zitten veel verloren zielen. Vaak hebben ze zelf geen hoop meer en een slecht zelfbeeld. Door Gods Woord te lezen en begrijpen verandert dit.’

De Bijbelstudie begon met een klein groepje, maar al snel namen zij hun celgenoten mee en groeide de opkomst. Inmiddels doen 46 mannen mee met de Bijbelstudies. Pastor Jaime komt regelmatig naar de gevangenis voor de Bijbelstudie. Hij doet dit samen met andere vrijwilligers. De gevangenen zijn dankbaar voor het werk dat Pastor Jaime doet: ‘Dankzij de lessen weten we dat Jezus Christus ons vergeven heeft en dat we, ondanks dat we gevangen zitten, vrij zijn!’