Kerken stichten waar het hard nodig is

Abera groeide op het platteland van Ethiopië op. Vanaf zijn kinderjaren ziet hij het belang van een kerk voor mensen. “Ik groeide op in een christelijk gezin en was van jongs af aan actief in de kerk. Vandaag de dag ondersteun ik lokale kerken, vaak via hun jeugdwerk.” Abera is bescheiden als hij Abera is veel onderweg om zijn werk te doen. Overal waar hij naartoe gaat, neemt hij Bijbels en studiemateriaal mee. 

“Vaak gaan we na de Bijbelstudie meteen de straat op om te evangeliseren. Er zijn daarbij al veel mensen tot geloof gekomen.”vertelt over wat hij doet, maar is zeer verzekerd over het effect van Gods Woord. Zijn Woord zal niet vruchteloos tot Hem terugkeren.

De verandering is zichtbaar

Inmiddels doen honderden mensen mee met Bijbelstudies in de gebieden waar Abera werkt. “De mensen die een eigen Bijbel krijgen zijn daar zeer dankbaar voor. Ik zie een prachtige ontwikkeling bij de mensen de Gods Woord gaan bestuderen. Ze gaan steeds meer omzien naar anderen en helpen mensen die het minder hebben dan zij. Ze dienen anderen en steunen hen die het moeilijk hebben. Dat is een geweldige getuigenis, want de mensen zien de verandering van buiten.”