Kennis overwint valse leer

Midden in de sloppenwijk ‘George’ in Lusaka, de hoofdstad van Zambia, wordt de alfabetiseringscursus van Bible League gegeven. Mensen leven onder erbarmelijke omstandigheden. Overal op straat ligt afval en het wemelt van de kinderen die bedelen om geld. Het programma is één van de weinige bronnen van hoop voor de inwoners van deze arme wijk.

Pastor Nathan Tembo zegt: “Veel mensen konden eerst niet lezen en schrijven. Ze konden niet lezen wat er in de Bijbel staat. We zijn dankbaar voor het programma, want nu kunnen mensen zelf lezen. Deze kennis overwint valse leer, omdat ze nu zelf kunnen controleren of het klopt wat gezegd wordt.”

Natasha Banda vertelt, “Ik kon mijn basisschool niet afronden, omdat mijn vader het niet kon betalen. Toen ik aan deze cursus begon kon ik niet lezen en schrijven, maar nu wel. Ik heb veel bijgeleerd en mijn kansen op de arbeidsmarkt zijn veel groter geworden.”

Maar het voordeel op de arbeidsmarkt is niet het belangrijkst: “We leren niet alleen lezen en schrijven, maar we leren het Woord van God kennen. Dat is het beste van deze cursus. Ik geloof nu in God en Hij geeft me kracht. Ik weet dat Hij voor mij zorgt, dat Hij zal voorzien en dat mijn leven veilig is in Zijn hand.”

Viktor vult aan en zegt: “We vinden het geweldig om meer te leren. Mijn geloof is gegroeid en ik ben veranderd door de inhoud van het studiemateriaal.”

“De meeste gezinnen in deze wijk hebben moeite om rond te komen”, vertelt Victoria Mwale (cursusleidster). “De meeste deelnemers kunnen maar één keer per dag eten, meer geld is er niet. Dus hoe zijn ze ooit in staat om een Bijbel te kopen? Dat is een grote zorg voor ons. Er staat in de Bijbel dat men niet van brood alleen kan leven. Maar deze mensen kunnen het Woord van God niet betalen. En ze hebben wél geestelijk voedsel nodig.”

Des te groter is de vreugde wanneer de deelnemers aan het eind van de cursus een eigen Bijbel krijgen. Er barst gejuich uit, mensen lachen en kunnen het bijna niet geloven. Met het Woord van God hebben ze een schat gekregen!