Meer Bijbels minder analfabetisme in Cambodja

Wist u dat van de ruim 14.000 dorpen in Cambodja 75% geen kerk heeft of zelfs nog nooit van Jezus Christus heeft gehoord? In deze dorpen heerst vaak armoede, zowel financieel als geestelijk. Veel inwoners hebben nooit geleerd om te lezen en schrijven en zijn daardoor kansloos op de arbeidsmarkt.

Mensen in de steden kunnen vaak wel lezen en schrijven, maar op het platteland heerst analfabetisme. Onderzoek wijst uit dat dit één van de grootste oorzaken van de lage levenstandaard is. Bible League geeft mensen de kans uit deze armoede te komen. Zowel financieel als geestelijk.

Door een alfabetiseringscursus leren deelnemers lezen en schrijven. Dit vergroot hun kans op de arbeidsmarkt. De Bijbel, en studiemateriaal gebaseerd op de Bijbel, vormen de basis van de cursus. Deelnemers leren aan de hand van het Woord van God lezen en schrijven. Zij krijgen op die manier het Evangelie te horen. Het Woord van God wordt in hun leven geplant.

Hieronder leest u de getuigenis van Sanung. Hij zegt: ‘Ik houd van de Bijbel die ik van Bible League heb gekregen. Ik ben altijd blij als ik de Bijbel zie. In de toekomst hoop ik veel mensen een Bijbel te zien lezen, zodat de mensen Gods Woord leren kennen. Op dit moment hebben we nog heel veel Bijbels nodig.’ Helpt u mee?