Mijn God heeft mij genezen!

Rupashi is instructeur bij de alfabetiseringscursus van Bible League. Ze heeft twee kinderen en is verlaten door haar man vanwege haar geloof in Jezus Christus. Dan wordt er borstkanker bij haar geconstateerd. Haar leven stort in, maar dan grijpt God in.

Rupashi leerde Jezus kennen tijdens de alfabetiseringscursus van Bible League. Ze was vol van vreugde en ze werd zelf een instructeur van de alfabetiseringscursus. Het materiaal van de cursus is gebaseerd op de Bijbel, zodat deelnemers het Evangelie leren kennen terwijl ze leren lezen en schrijven. Via de cursus helpt Rupashi nu anderen.

Maar haar man is het er niet mee eens. Hij accepteert niet dat Rupashi in Jezus gelooft en verlaat haar en hun twee kinderen. Er breekt een moeilijke tijd aan waarin ze op Hem vertrouwt. Ook vindt ze veel steun bij haar kerk. Na enige tijd wordt er bij Rupashi borstkanker geconstateerd.

Haar gezondheid en gezinssituatie worden een belangrijk gebedspunt voor velen in haar kerk, maar ook in andere delen van het land en zelfs in andere landen wordt voor haar gebeden.
De pastor van haar kerk zegt: “We zijn dankbaar voor alle gebeden en steun. Hierdoor kreeg Rupashi steeds meer moed om de noodzakelijke operatie te ondergaan. Maar door alle gebeden en Gods genade kwamen artsen er nog voor de operatie achter dat de kanker verdwenen was.”

“Mijn God heeft mij genezen!” roept Rupashi uit. De artsen spreken van een onvoorstelbaar wonder. En Rupashi gebruikt haar gezondheid om haar Redder te dienen als instructeur van de alfabetiseringscursus. Via haar krijgen anderen nu het Evangelie te horen en leren ze het Woord van God kennen.