Openheid voor het Woord van God in Indonesië

De wil om mensen te bereiken is er bij lokale kerken. Alleen ontbreekt het hen vaak aan middelen. Ze hebben geen programma, geen Bijbels en geen studiemateriaal. En daar wil Bible League in voorzien via Project Philip. Dit is een Bijbelstudieprogramma gericht op Evangelisatie en discipelschap.

Project Philip is uitermate geschikt om mensen het Evangelie te vertellen. Wat daarbij meespeelt is dat de studies in een vertrouwde omgeving worden gegeven, zoals in een huis. En niet op publieke plaatsen of kerken. Hierdoor is de drempel om mee te doen veel lager.

Miljoenen mensen zijn nog niet gered. Zij kennen het Evangelie niet en kennen Jezus niet als hun Redder en Verlosser.
De mogelijkheden om deze mensen te bereiken zijn er, het enige dat ontbreekt zijn Bijbels en studiematerialen.