De Wegwijzer start samen met In de Rechte straat en
Bible League een unieke samenwerking!

Almere – Christelijke gemeente De Wegwijzer in Almere start samen met de stichting In de Rechte Straat en Bible League een uniek project onder Spaanstalige mensen in Almere.

In Almere bevindt zich een Spaanstalige gemeenschap van meer dan 1000 mensen, voornamelijk uit
Latijns Amerika. Hoewel deze mensen een katholieke achtergrond hebben zijn ze vaak onbekend met
de inhoud van het Evangelie. De Wegwijzer zou graag zien dat deze groep nieuwe en jonge gelovigen
onderwezen wordt in het Evangelie vanuit de rijkdom van het Reformatorisch belijden.

Christelijke gemeente “De Wegwijzer” kent een bijzondere ontstaansgeschiedenis. In januari 1994 bracht
God een drietal mensen bij elkaar met een diepe bewogenheid voor de snelgroeiende stad Almere.
God bepaalde hen bij de Bijbelwoorden: “Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet, want Ik ben
met u en niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad te doen, want Ik heb veel volk in deze stad”

(Hand.18:9-10).

In 2002 is de gemeente officieel geïnstitueerd en inmiddels kent de gemeente op zondag zo’n 275
bezoekers uit meer dan 15 verschillende nationaliteiten. Vorig jaar is deze Reformatorische
zendingsgemeente via enkele leden in contact gekomen met een Spaanstalige groep mensen die
op zoek waren naar een heldere uitleg van het Evangelie. Daarom heeft de kerkenraad besloten te
starten met een Bijbelstudiegroep en pastorale zorg voor deze Spaanssprekende mensen.
Door samenwerking met In de Rechte Straat en Bible League is het mogelijk om een Spaanstalige
evangelist/ pastoraal werker aan te stellen voor 16 uur per week voor een periode van 3 jaar.

Op dit moment is de kerkenraad bezig met het zoeken naar kandidaten die Spaanssprekend zijn
en die het verlangen hebben om het evangelisatiewerk onder deze groep in Almere invulling te geven.
Voor meer informatie over dit project en de vacature verwijst De Wegwijzer naar haar website:
www.dewegwijzer-almere.nl.

Namens,

De Wegwijzer
A. Meulmeester (voorganger)

In de Rechte Straat
J. ten Klooster (officemanager)

Bible League
J. Snoep (directeur)