Van prostitutie naar Project Philip

De 31-jarige Mary Zulu heeft een heftig leven achter de rug. ‘Toen ik tien jaar was verloor ik mijn beide ouders door een verkeersongeluk.’ Tot haar achttiende blijft Mary nog uit de problemen, maar dan neemt haar leven een andere wending. ‘Ik ging samen met vrienden aan de drank en ging in de straatprostitutie om aan geld te komen. Het geld gebruikte ik vervolgens om te feesten en te drinken. Ik verkocht mijn lichaam op straat om te kunnen doen wat ik wilde.’

Mary leeft tien jaar op deze wijze en wordt ernstig ziek. ‘Ik werd ernstig ziek en opeens had ik niemand meer om me heen. Mijn vrienden waren verdwenen als sneeuw voor de zon. Er was niemand die me naar het ziekenhuis kon brengen en zelf kon ik niet meer lopen.’

De situatie van Mary kenmerkt het leven van veel van haar leeftijdsgenoten. HIV/Aids is een groot probleem onder jongeren en velen hebben weinig tot geen uitzicht op een baan. Gefrustreerd zoeken ze een uitweg in alcohol, in plaats van zoeken naar een echte oplossing. Bible League wil juist hen bereiken via Project Philip.

‘Mijn buurvrouw is christen en zij zag naar me om. Ze bracht me naar het ziekenhuis, zorgde voor me en betaalde alle kosten van het ziekenhuis. Door Gods genade ben ik weer genezen. Mijn buurvrouw nodigde me uit voor een Bijbelstudie bij haar thuis. Na alles wat er gebeurd was besloot ik op de uitnodiging in te gaan. Ik kwam tot geloof en dank God voor mijn buurvrouw en dat zij me uitnodigde voor de Bijbelstudie. Ik ben zo dankbaar voor de verandering in mijn leven!’

‘Via de Bijbel en het studiemateriaal leer ik veel en is mijn leven veranderd. Ik vertel nu zo veel mogelijk mensen over wat God in mijn leven gedaan heeft en deel het Evangelie met anderen. Ook met mijn vrienden van vroeger. Zij moeten Jezus Christus namelijk ook leren kennen. Ik ben God dankbaar voor wat Hij heeft gedaan en wil dat delen met anderen.’