Zijn verhaal is zijn bediening

Alfredo werkt al meer dan tien jaar als trainer voor Project Philip en de Churchplanter Training in Mexico. Hij reist het hele land door en traint ieder jaar honderden Philips en tientallen churchplanters. Daarnaast is hij voorganger van een gemeente in Puebla. Alleen vanuit die gemeente zijn al drie andere gemeentes gesticht. Alfredo voert zelf uit wat hij anderen leert.

Zijn huidige werk staat in schril contrast met de eerste jaren. Alfredo groeide op in extreme armoede en vertelt: “Ik was atheïst. Toen mijn vader mijn moeder in de steek liet veranderde alles voor ons. Ik had maar één broek in die tijd. Mijn moeder werkte keihard om voor het gezin te zorgen. Er was een kerk die naar ons om keek. Daardoor kwam mijn moeder tot geloof. Toen zag ik ook in dat God voor ons zorgde. Hij voedde ons en gaf mij zelfs de kans om een opleiding te volgen. Het was een wonder! Dit was nooit gebeurd zonder Hem.

Alfredo vertrouwde Jezus Christus als zijn Redder en Verlosser en begon anderen over Hem te vertellen. Hij diende in de kerk en werd op die manier gestimuleerd om anderen te bereiken met het Evangelie. Hij kreeg de visie om gemeentes te stichten, zodat mensen die tot geloof komen naar een kerk kunnen gaan. En daarna ook zelf anderen te bereiken.

Nu traint hij anderen in hoe zij het Evangelie kunnen verkondigen en hoe zij een nieuwe gemeente kunnen stichten. Hij deelt zijn passie en weet uit eerste hand waar hij het over heeft.